حذفیات کنکور ۱۴۰۲ همراه با جدول و جزئیات

حذفیات کنکور ۱۴۰۲

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، هر سال حدود ۳ یا ۴ ماه قبل از برگزاری آزمون سراسری، برای آمادگی بیشتر داوطلبان بخش‌هایی از کتاب‌های درسی که از آن‌ها سوال طرح نمی‌شود را به عنوان حذفیات در سایت رسمی سازمان سنجش اعلام می‌کند. ما نیز در این مطلب برای کاهش استرس شما و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این ماه‌های نزدیک و باقی‌مانده تا آزمون، درباره کلیات عمومی حذفیات کنکور ۱۴۰۲ و همچنین به تفکیک رشته‌ها از حذفیات کنکور ۱۴۰۲ انسانی و حذفیات کنکور ۱۴۰۲ تجربی و حذفیات کنکور ۱۴۰۲ رشته ریاضی و علوم و معارف اسلامی بر اساس اعلام رسمی سازمان سنجش صحبت کرده‌ایم. همچنین درباره حذفیات کنکور ۱۴۰۲ زبان هم توضیحاتی داده‌ایم.

منابع کنکور ۱۴۰۲

ابتدا نگاهی به منابع کنکور دی ۱۴۰۱ و تیر ماه ۱۴۰۲ بیندازید که بر اساس سال فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان، چاپ آن‌ها به صورت زیر است:

 • کتاب‌های درسی سال دهم: چاپ ۱۳۹۹
 • کتاب‌های درسی سال یازدهم: چاپ ۱۴۰۰
 • کتاب‌های درسی سال دوازدهم: چاپ ۱۴۰۱

حذفیات مربوط به کتاب‌های اختصاصی هر رشته را در ادامه به تفکیک و بر اساس آنچه حذفیات کنکور ۱۴۰۲ سایت سازمان سنجش بوده، توضیح داده‌ایم.

۱- حذفیات کنکور ۱۴۰۲ تیر

حذفیات کنکور ۱۴۰۲ مشترک بین رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برخی از مباحث درسی بین رشته ادبیات وعلوم انسانی و معارف اسلامی مشترک هستند که حذفیات کنکور ۱۴۰۲ از این بخش‌ها را در ادامه مشاهده می‌کنید:

نام کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
روانشناسییازدهم۱۴۰۰–          بخش برای مطالعه تمام دروس
–          پانویس‌های انگلیسی تمام کتاب
جامعه‌شناسی ۱دهم۱۳۹۹–          دروس ۹ و ۱۴ بخوانی و بدانیم صفحات ۱۲۶، ۱۰۹، ۱۱، ۸، ۴ (مطابق با وضعیت قرمز کرونا)
جامعه‌شناسی ۲یازدهم۱۴۰۰–          بخوانیم و بدانیم
–          ببینیم و بدانیم
ریاضی و آمار ۱دهم۱۳۹۹–          تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
ریاضی و آمار ۲یازدهم۱۴۰۰–          درس دوم (سری‌های زمانی) از فصل ۳ (آمار)، صفحات ۶۳ تا ۷۳
ریاضی و آمار ۳دوازدهم۱۴۰۱–          تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
اقتصاددهم۱۳۹۹–          موقعیت در اول هر درس، بیشتر بدانیم، شهد و شکر، درس زندگی، گفتگو در کلاس، فعالیت‌ها
–          مباحث درس‌های ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۲ (مطابق با وضعیت قرمز کرونا)
جغرافیای ایراندهم۱۳۹۹–          بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس‌ها، نقشه‌ها و مدل‌ها، آمار و ارقام مندرج در جداول و نمودارها، واژه‌نامه‌های پیوست کتاب

حذفیات کنکور ۱۴۰۲ انسانی

حذفیات دروس تخصصی کنکور ۱۴۰۲ انسانی مطابق با لیست زیر هستند:

نام کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
عربی، زبان قرآن ۱ علوم انسانیدهم۱۳۹۹–          بخش «البحث العلمي»
–          ذكر صيغه فعل به صورت للغائب، للمخاطبين و غیره (به جای اصطالح للغائب، اصطالح مفرد مذكر غائب ذكر شود).
عربی، زبان قرآن ۲ علوم انسانییازدهم۱۴۰۰–          بخش «للمطالعة» صفحات ۵۷ و ۵۸
–          بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن ۳ علوم انسانیدوازدهم۱۴۰۱–          بخش خوب است بدانیم صفحه ۱۸
–          تشخیص اسلوب حصر
فلسفه ۱یازدهم۱۴۰۰–          فعالیت‌های درون متن که با علامت * مشخص شده‌اند.
–          مطالب حاشیه کتاب
–          پاورقی‌ها
–          مطلب مربوط به مطالعه
فلسفه ۲دوازدهم۱۴۰۱–          فعالیت‌های درون متن که با علامت * مشخص شده‌اند.
–          مطالب حاشیه کتاب
–          پاورقی‌ها
–          مطلب مربوط به مطالعه
منطقدهم۱۳۹۹–          پیرابندهای آبی ستاره‌دار
–          حکایت‌ها
–          پاورقی‌ها
–          صفحات «آنچه در این بخش می‌خوانیم»
–          صفحات «عناوین بخش‌ها»
–          فرهنگ اصطلاحات
–          دروس ۹ و ۱۰ (مطابق با برنامه وضعیت قرمز کرونا)
جامعه‌شناسی ۱دهم۱۳۹۹–          دروس ۹ و ۱۴ بخوانیم و بدانیم صفحات ۱۲۶، ۱۰۹، ۱۱، ۸، ۴ (مطابق با وضعیت قرمز کرونا)
جامعه‌شناسی ۲یازدهم۱۴۰۰–          مطالب «بخوانیم و بدانیم» و «ببینیم و بدانیم»
جغرافیا ۲یازدهم۱۴۰۰–          مطالب: بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس‌ها، نقشه‌ها و مدل‌ها، آمار و ارقام مندرج در جدول‌ها و نمودارها، واژه‌نامه‌های پیوست کتاب
جغرافیا ۳ (کاربردی)دوازدهم۱۴۰۱–          مطالب: بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس‌ها، نقشه‌ها و مدل‌ها، آمار و ارقام مندرج در جدول‌ها و نمودارها، واژه‌نامه‌های پیوست کتاب
تاریخ ۱دهم۱۳۹۹–          بیشتر بدانیم
–          یک توضیح
–          جداول
–          نمودارهای خط زمان، نقشه‌ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
–          متن و مطالب تمامی فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
–          دروس ۱۳ الی ۱۵ (مطابق با وضعیت قرمز کرونا)
تاریخ ۲یازدهم۱۴۰۰–          بیشتر بدانیم و یک توضیح
–          جدول
–          نمودارهای خط زمان، نقشه‌ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
–          متن و مطالب تمامی فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
تاریخ ۳دوازدهم۱۴۰۱–          بیشتر بدانیم و یک توضیح
–          جدول
–          نمودارهای خط زمان، نقشه‌ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
–          متن و مطالب تمامی فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
علوم وفنون ادبیدهم۱۳۹۹–          خودارزیابی‌ها
–          کارگاه‌های تحلیل فصل
حذفیات کنکور ۱۴۰۲ انسانی تیر ماه

حذفیات کنکور ۱۴۰۲ انسانی

حذفیات دروس تخصصی کنکور ۱۴۰۲ انسانی مطابق با لیست زیر هستند:

حذفیات کنکور ۱۴۰۲ سایت سنجش

حذفیات کنکور ۱۴۰۲ علوم و معارف اسلامی

در ادامه حذفیات کنکور علوم و معارف اسلامی برای آزمون تیرماه ۱۴۰۲ که تنها مربوط به درس عربی می‌شود را ذکر کرده‌ایم:

نام کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
عربی، زبان قرآن ۱ علوم و معارف اسلامیدهم۱۳۹۹–          بخش‌های ستاره‌دار مانند قواعد و تمرینات که برای مطالعه دانش‌آموزان است.
–          کلیه قواعد پاورقی
–          بخش «البحث العلمی»
–          تشخیص اسم مبالغه بودن یا نبودن اسم ابزار و شغل بر وزن فعال و فعاله
عربی، زبان قرآن ۲ علوم و معارف اسلامییازدهم۱۴۰۰
عربی، زبان قرآن ۳ علوم و معارف اسلامیدوازدهم۱۴۰۱
حذفیات کنکور ۱۴۰۲ ریاضی و تجربی

حذفیات مشترک کنکور ریاضی و تجربی

حذفیات کنکور سال جاری، بخش‌هایی از منابع درسی کنکور هستند که به دلایل مختلف مانند بی‌اهمیت بودن مباحث، محدودیت‌های آموزشی دوران کرونا و آموزش غیر حضوری، از آن‌ها در کنکور سوال طراحی نمی‌شود. برخی از این حذفیات مربوط به دروس مشترک رشته‌های ریاضی و تجربی هستند که در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

نام کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
شیمی ۱دهم۱۳۹۹–          در میان تارنما، تفکر نقادانه، آیا می‌دانید
–          معادله‌های شیمیایی
–          نام و فرمول شیمیایی ترکیب‌های آلی پیچیده
–          بر اساس شرایط قرمز کرونایی:
–          فصل ۱: از آغاز تا ص ۴ از نور کلید شناخت جهان تا ص ۲۱
–          فصل ۲: آغاز فصل/هوا معجونی ارزشمند/ پیوند با صنعت ص ۵۱/ اکسیژن گازی واکنش‌پذیر/ رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی/ پیوند با زندگی ص ۶۰/ چه بر سر هوا می‌آوریم تا ص ۷۳/ توسعه پایدار
–          فصل ۳: آب آهنگ زندگی تا ص ۸۹/ پیند با صنعت ص ۹۷/ آب و دیگر حلال‌ها/ پیوند با زندگی ص ۱۱۰ و ۱۱۵/ رد پای آب در زندگی تا ابتدای پیوند با زندگی ص ۸۷
شیمی ۲یازدهم۱۴۰۰–          در میان تارنما، تفکر نقادانه، آیا می‌دانید
–          نام‌گذاری ترکیب‌های آلی به جز آلکان‌ها
–          حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب‌های آلی پیچیده
–          رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶
–          معادله‌های شیمیایی
شیمی ۳دوازدهم۱۴۰۱–          در میان تارنما، تفکر نقادانه، آیا می‌دانید
–          حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب‌های آلی پیچیده
–          رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶
–          معادله‌های شیمیایی
زمین شناسییازدهم۱۴۰۰–          بیشتر بدانیدها، مفاخر ایران و جهان
ریاضی ۱دهم۱۳۹۹–          تمام مطالب بخش‌ خواندنی‌های کتاب
سنجش حذفیات کنکور ریاضی

حذفیات کنکور ۱۴۰۲ ریاضی فیزیک

حذفیات کنکور ۱۴۰۲ ریاضی طبق لیست زیر است:

نام کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
فیزیک ۱دهم۱۳۹۹–          تاريخ علم‌ها، پانويس‌ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعالیت‌های تحقيقي، جدول‌ها، پیوست‌ها، واژه‌نامه‌ها، اطلاعات و داده‌های ریز و جزیی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویر هستند و نیز داداه‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آن‌ها ضرورتی ندارد.
–          در بسياري از قسمت‌هاي كتاب درسي، محدوديت‌هايي در آموزش ارزشيابي بيان شده است كه در طراحي سؤالات الزاماً رعايت مي‌شوند مانند بررسي حالت‌هايي كه نيروها هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا كليه حالت‌هايي كه در آن‌ها نياز به تجزيه بردار است، جزو اهداف برنامه درسي اين كتاب نبوده الزاما در طراحي سوالات مد نظر قرار نمي‌گيرد.
–          فصل ۱: بخش ۱-۶ و پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن
–          فصل ۲: بخش ۲-۲ و ۲-۵ و پرسش‌ها و مسائل مرتبط با آن در انتهای فصل
–          فصل ۳: ص ۷۵ و ۷۶ (بازده) و پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل
–          فصل ۴: ص ۹۲ تا ۹۵، بخش ۴-۵ و پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل
–          فصل ۵: ص ۱۴۱ تا ۱۴۴۷ بخش ۸-۵ و پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل
فیزیک ۲یازدهم۱۴۰۰–          تاريخ علم‌ها، پانويس‌ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعالیت‌های تحقيقي، جدول‌ها، پیوست‌ها، واژه‌نامه‌ها، اطلاعات و داده‌های ریز و جزیی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویر هستند و نیز داداه‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آن‌ها ضرورتی ندارد.
–          در بسياري از قسمت‌هاي كتاب درسي، محدوديت‌هايي در آموزش ارزشيابي بيان شده است كه در طراحي سؤالات الزاماً رعايت مي‌شوند مانند بررسي حالت‌هايي كه نيروها هم راستا يا عمود بر هم نيستند یا حل مدارهای چند حلقه‌ای که در حلقه‌های مختلف از باتری استفاده می‌ؤود و همچنین سایر به هم بستن‌های قاومت‌ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی
فیزیک ۳دوازدهم۱۴۰۱–          تاريخ علم‌ها، پانويس‌ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعالیت‌های تحقيقي، جدول‌ها، پیوست‌ها، واژه‌نامه‌ها، اطلاعات و داده‌های ریز و جزیی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویر هستند و نیز داداه‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آن‌ها ضرورتی ندارد.
–          در بسياري از قسمت‌هاي كتاب درسي، محدوديت‌هايي در آموزش ارزشيابي بيان شده است كه در طراحي سؤالات الزاماً رعايت مي‌شوند مانند بررسي حالت‌هايي كه نيروها هم راستا يا عمود بر هم نيستند یا کلیه حالت‌هایی که در ان‌ها نیاز به تجزیه بردار است.
هندسه ۱دهم۱۳۹۹–          تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
هندسه ۲یازدهم۱۴۰۰–          تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
هندسه ۳دوازدهم۱۴۰۱–          تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
حسابان ۱یازدهم۱۴۰۰–          تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
حسابان ۲دوازدهم۱۴۰۱–          تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
ریاضیات و گسستهدوازدهم۱۴۰۱–          تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
آمار و احتمالیازدهم۱۴۰۰–          تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
شیمی ۱دهم۱۳۹۹–          در میان تارنما، تفکر نقادانه، آیا می‌دانید
–          معادله‌های شیمیایی
–          نام و فرمول شیمیایی ترکیب‌های آلی پیچیده
–          رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶
–          بر اساس شرایط قرمز کرونایی:
–          فصل ۱: از آغاز تا ص ۴ از نور کلید شناخت جهان تا ص ۲۱
–          فصل ۲: آغاز فصل/هوا معجونی ارزشمند/پیوند با صنعت ص ۵۱/ اکسیژن گازی واکنش‌پذیر/ رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی/ پیوند با زندگی ص ۶۰/ چه بر سر هوا می‌آوریم تا ص ۷۳/ توسعه پایدار
–          فصل ۳: آب آهنگ زندگی تا ص ۸۹/ پیند با صنعت ص ۹۷/ آب و دیگر حلال‌ها/ پیوند با زندگی ص ۱۱۰ و ۱۱۵/ رد پای آب در زندگی تا ابتدای پیوند با زندگی ص ۸۷
شیمی ۲یازدهم۱۴۰۰–          در میان تارنما، تفکر نقادانه، آیا می‌دانید
–          نام‌گذاری ترکیب‌های آلی به جز آلکان‌ها
–          حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب‌های آلی پیچیده
–          رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶
–          معادله‌های شیمیایی
شیمی ۳دوازدهم۱۴۰۱–          در میان تارنما، تفکر نقادانه، آیا می‌دانید
–          حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب‌های آلی پیچیده
–          رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶
–          معادله‌های شیمیایی
زمین شناسییازدهم۱۴۰۰–          بیشتر بدانیدها، مفاخر ایران و جهان
ریاضی ۱دهم۱۳۹۹–          تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
حذفیات کنکور ۱۴۰۲ تجربی

حذفیات کنکور ۱۴۰۲ تجربی

حذفیات دروس تخصصی کنکور ۱۴۰۲ رشته تجربی طبق جدول زیر خواهد بود:

نام کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
زیست شناسی ۱دهم۱۳۹۹–          بیشتر بدانید و واژه‌شناسی
–          پرسش‌های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
–          فرمول ساختاری مواد شیمیایی
–          پرسش از شکل‌هایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده‌اند.
–          فصول زیر در شرایط قرمز کرونایی:
–          فصل ۱: از زيست‌شناسي درخدمت انسان تا آخر گفتار۱
–          فصل ۲: گفتار ۹
–          فصل ۳: از ظرفيت‌های تنفسي تا آخر گفتار ۷
–          فصل ۴ : از تنظيم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار ۷
–          فصل ۵: از تخلیه ادرار تا آخر گفتار ۲
–          فصل ۶: از ترکیبات دیگر در گیاهان تا آخر گفتار ۱ و از سازش با محیط تا آخر فصل
–          فصل ۷ : از بهبود خاک تا آخر گفتار ۱ و از روش‌های دیگر به دست آوردن مواد غذایی ذر گیاهان تا آخر گفتار ۲
زیست شناسی ۲یازدهم۱۴۰۰–          بیشتر بدانید و واژه‌شناسی
–          پرسش‌های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
–          فرمول ساختاری مواد شیمیایی
–          پرسش از شکل‌هایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده‌اند.
زیست شناسی ۳دوازدهم۱۴۰۱–          بیشتر بدانید و واژه‌شناسی
–          پرسش‌های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
–          فرمول ساختاری مواد شیمیایی
–          پرسش از شکل‌هایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده‌اند.
فیزیک ۱دهم۱۳۹۹–          تاريخ علم‌ها، پانويس‌ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعالیت‌های تحقيقي، جدول‌ها، پیوست‌ها، واژه‌نامه‌ها، اطلاعات و داده‌های ریز و جزیی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویر هستند و نیز داداه‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آن‌ها ضرورتی ندارد.
–          در بسياري از قسمت‌هاي كتاب درسي، محدوديت‌هايي در آموزش ارزشيابي بيان شده است كه در طراحي سؤالات الزاماً رعايت مي‌شوند مانند بررسي حالت‌هايي كه نيروها و میدان‌های الکتریکی هم‌راستا یا عمود بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه‌ای که در حلقه‌های مختلف از باتری استفاده می‌شود و همچنین سایر به هم بستن‌های مقاومت‌ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی‌گیرند.
–          بر اساس شرایط وضعیت قرمز کرونایی از مباحث زیر سوالی طراحی نمی‌شود:
–          فصل ۱: بخش ۱ تا ۶، پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل
–          فصل ۲: بخش ۲-۲ و ۵-۲، پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فضل
–          فصل ۳: ص ۷۵ و ۷۶ (بازده) و پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل
–          فصل ۴: ص ۹۲ تا ۹۵ (انبساط سطحی و حجمی و انبساط غيرعادی آب)، بخش ۴-۵ و پرسش‌ها  مسئله‌های مرتبط با آن‌ها در انتهای فصل
فیزیک ۲یازدهم۱۴۰۰–          تاريخ علم‌ها، پانويس‌ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعالیت‌های تحقيقي، جدول‌ها، پیوست‌ها، واژه‌نامه‌ها، اطلاعات و داده‌های ریز و جزیی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویر هستند و نیز داداه‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آن‌ها ضرورتی ندارد.
–          در بسياري از قسمت‌هاي كتاب درسي، محدوديت‌هايي در آموزش ارزشيابي بيان شده است كه در طراحي سؤالات الزاماً رعايت مي‌شوند مانند بررسي حالت‌هايي كه نيروها و میدان‌های الکتریکی هم‌راستا یا عمود بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه‌ای که در حلقه‌های مختلف از باتری استفاده می‌شود و همچنین سایر به هم بستن‌های مقاومت‌ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی‌گیرند.
فیزیک ۳دوازدهم۱۴۰۱–          تاريخ علم‌ها، پانويس‌ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعالیت‌های تحقيقي، جدول‌ها، پیوست‌ها، واژه‌نامه‌ها، اطلاعات و داده‌های ریز و جزیی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویر هستند و نیز داداه‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آن‌ها ضرورتی ندارد.
–          در بسياري از قسمت‌هاي كتاب درسي، محدوديت‌هايي در آموزش ارزشيابي بيان شده است كه در طراحي سؤالات الزاماً رعايت مي‌شوند مانند بررسي حالت‌هايي كه نيروها هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا كليه حالت‌هايي كه در آن‌ها نياز به تجزيه بردار است، جزو اهداف برنامه درسي اين كتاب نبوده الزاما در طراحي سوالات مد نظر قرار نمي‌گيرد.
ریاضی ۲یازدهم۱۴۰۰بخش خواندنی‌های کتاب
ریاضی ۳دوازدهم۱۴۰۱بخش خواندنی‌های کتاب

حذفیات کنکور ۱۴۰۲ زبان

کنکور زبان منابع مشخصی ندارد و داوطلبان باید با کسب اطلاعات وسیع از منابع مختلف و بر اساس زبان خارجی مد نظر، مطالعه کنند. بنابراین هیچ حذفیاتی برای این گروه آزمایشی اعلام نشده است.

سخن پایانی

در این مطلب بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش، تمامی بخش‌هایی که از آن‌ها سوال کنکور در سال ۱۴۰۲ طراحی نخواهد شد را به تفکیکی رشته و کتاب، توضیح دادیم. با اطلاع از حذفیات کنکور می‌توانید برنامه‌ریزی بهتری داشته باشید، زمان خود را بر روی مباحث مورد نظر طراحان بگذارید و با تمرکز بر منابع به نتیجه مطلوب‌تری برسید.

سوالات متداول

 1. آیا حذفیات کنکور ۱۴۰۲ تیرماه اعلام شده است؟
  بله، سازمان سنجش حذفیات کنکور امسال را در سایت رسمی خود اعلام کرده است.
 2. حذفیات کنکور ۱۴۰۲ در کدام رشته‌ها انجام شده‌اند؟
  بر اساس اعلام سازمان سنجش، در حال حاضر حذفیات دروس رشته‌های ریاضی، تجربی، انسانی و علوم و معارف اسلامی برای سال ۱۴۰۲ اعلام شده است و اطلاعاتی درباره کنکور زبان ذکر نشده است.
 3. حذفیات کنکور ۱۴۰۲ برای نظام قدیم و داوطلبان پشت کنکور هم اعمال می‌شود؟
  در جلسه کنکور فقط یک دفترچه داده می‌شود و بنابراین حذفیات برای همه داوطلبان یکسان هستند.
 4. دانلود فایل حذفیات کنکور ۱۴۰۲ را از چه طریق می‌توانم انجام بدهم؟
  حذفیات کنکور ۱۴۰۲ به صورت یک فایل pdf در سایت سازمان سنجش قرار دارند.

اشتراک گذاری مطلب :

جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با پایه تحصیلیتان شماره تماس خود را وارد نمایید

مقالات مرتبط