مقالات

در مجله سلام می‌توانید موضوعات مختلفی از جمله اخبار مدارس سلام و … را مشاهده نمایید

هوش مالی کودکان

تقویت هوش مالی در کودکان

یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند کودکان را در بزرگسالی به موفقیت برساند تقویت هوش مالی در آن‌ها است. متاسفانه در مدارس ایران درسی با

ادامه مطلب »