آمار قبولی‌های کنکور مجموعه مدارس سلام

افتخارات سلام در کنکور 00-99

رتبه‌های تک رقمی

حنا علیپور

رتبه ۸

تجربی

سال ۱۳۹۹

دانا افاضلی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۳ ریاضی

سال ۱۳۹۸

رتبه‌های دو رقمی

نیکان واسعی

رتبه ۱۲

ریاضی

سال ۱۴۰۰

نیکی سپاسیان

رتبه ۳۱

ریاضی

سال ۱۴۰۰

حمیدرضا بدخشان

رتبه ۴۱

تجربی

سال ۱۴۰۰

کسرا نوربخش

رتبه ۴۵

ریاضی

سال ۱۴۰۰

حمیدرضا بدخشان

رتبه ۴۷

هنر

سال ۱۴۰۰

پارمیس وظیفه

رتبه ۵۱

ریاضی

سال ۱۴۰۰

سید حسین ارفعی

رتبه ۶۲

ریاضی

سال ۱۴۰۰

امیرحسین معصوم تبریزی

رتبه ۶۵

ریاضی

سال ۱۴۰۰

رایان توسلی

رتبه ۶۹

ریاضی

سال ۱۴۰۰

سحر صادق

رتبه ۷۲

تجربی

سال ۱۴۰۰

سهیل زمانی‌فر

رتبه ۷۶

تجربی

سال ۱۴۰۰

محمدرضا بینایی

رتبه ۸۳

تجربی

سال ۱۴۰۰

عرفان موفق

رتبه ۹۲

هنر

سال ۱۴۰۰

علیرضا نشاطی

رتبه ۹۶

ریاضی

سال ۱۴۰۰

نگار عسگری

رتبه ۱۵

ریاضی

سال ۱۳۹۹

پرهام میروکیلی مهریزی

رتبه ۱۹

ریاضی

سال ۱۳۹۹

پویا تشکری

رتبه ۳۰

ریاضی

سال ۱۳۹۹

علیرضا نوروزی

رتبه ۳۱

ریاضی

سال ۱۳۹۹

پوریا کاظم

رتبه ۴۴

ریاضی

سال ۱۳۹۹

محمدمهدی جهفری

رتبه ۴۵

ریاضی

سال ۱۳۹۹

آتنا فقیهیان

رتبه ۵۲

ریاضی

سال ۱۳۹۹

محمدتقی بابازاده

رتبه ۵۲

ریاضی

سال ۱۳۹۹

مهدی منصوری‌خواه

رتبه ۷۵

ریاضی

سال ۱۳۹۹

محمدعرشیا سلیمی

رتبه ۸۸

تجربی

سال ۱۳۹۹

رخشا شهاب

رتبه ۹۴

ریاضی

سال ۱۳۹۹

پویان ولی‌زادگان

رتبه ۹۵

تجربی

سال ۱۳۹۹

دانیال آل رضا

رتبه ۹۸

تجربی

سال ۱۳۹۹

امیرحسین رازلیقی

رتبه ۹۹

ریاضی

سال ۱۳۹۹

علی عباس علایی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۳۳ ریاضی

سال ۱۳۹۸

بخشی زاده

دانشگاه تهران

رتبه ۳۴ ریاضی

سال ۱۳۹۸

برمر

دانشگاه تهران

رتبه ۴۱ ریاضی

سال ۱۳۹۸

شادزی نواز

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۶۰ ریاضی

سال ۱۳۹۸

قهرمانی

دانشگاه تهران

رتبه ۶۷ ریاضی

سال ۱۳۹۸

محمدامین اسماعیلی

دانشگاه تهران

رتبه ۷۰ ریاضی

سال ۱۳۹۸

میرزایی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۸۸ ریاضی

سال ۱۳۹۸

زاهدی

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۹۴ ریاضی

سال ۱۳۹۸

خوشجو

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۹۹ ریاضی

سال ۱۳۹۸

پرنیا فریادرس

دانشگاه تهران

رتبه ۶۵ تجربی

سال ۱۳۹۸

کامیار درزی لاریجانی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۱۱ ریاضی

سال ۱۳۹۷

حسین صبحی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۱۳ ریاضی

سال ۱۳۹۷

محمدحسین بهمنی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۱۴ ریاضی

سال ۱۳۹۷

علی قاسمی گودرزی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۱۶ ریاضی

سال ۱۳۹۷

قلعه نویی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۱۷ ریاضی

سال ۱۳۹۷

حورا سادات هاشمی

دانشگاه شاهد

رتبه ۲۴ ریاضی

سال ۱۳۹۷

آرش سفری

دانشگاه تهران

رتبه ۳۵ ریاضی

سال ۱۳۹۷

نریمان عمران

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۳۸ ریاضی

سال ۱۳۹۷

سروش مهرعلیزاده

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۵۰ ریاضی

سال ۱۳۹۷

نیما سپاسیان

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۵۷ ریاضی

سال ۱۳۹۷

محمدمهدی خیرمند

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

رتبه ۶۸ ریاضی

سال ۱۳۹۷

سجاد جوانی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۷۸ ریاضی

سال ۱۳۹۷

کاوه پولادی باغ بادرانی

دانشگاه علامه طباطبایی

رتبه ۹۲ ریاضی

سال ۱۳۹۷

رتبه‌های سه رقمی

امیرمهدی ناصرعزیزی

رتبه ۱۰۲

تجربی

سال ۱۴۰۰

مینه کلنتریان

رتبه ۱۰۹

ریاضی

سال ۱۴۰۰

یاسمین حبیب الهی

رتبه ۱۱۹

ریاضی

سال ۱۴۰۰

امیرمهدی ناصرعزیزی

رتبه ۱۲۲

هنر

سال ۱۴۰۰

محمدمهدی امیرپور

رتبه ۱۴۰

ریاضی

سال ۱۴۰۰

آروین تاج احمدی

رتبه ۱۵۰

ریاضی

سال ۱۴۰۰

محمدصالح نجاری

رتبه ۱۵۸

ریاضی

سال ۱۴۰۰

نیکی دیوسالار

رتبه ۱۶۴

ریاضی

سال ۱۴۰۰

محمدامین مداح

رتبه ۱۶۶

زبان

سال ۱۴۰۰

امیرهمایون طهرانی

رتبه ۱۷۳

تجربی

سال ۱۴۰۰

سینا میردامادی

رتبه ۱۷۸

ریاضی

سال ۱۴۰۰

یاشار رضایی

رتبه ۱۸۰

هنر

سال ۱۴۰۰

محمدپویا ابراهیمی

رتبه ۱۸۴

ریاضی

سال ۱۴۰۰

میلاد سمیعی

رتبه ۱۸۷

تجربی

سال ۱۴۰۰

آروین زنجانی زاده

رتبه ۱۸۸

ریاضی

سال ۱۴۰۰

نگار صورتی

رتبه ۲۰۵

ریاضی

سال ۱۴۰۰

سروش جلیلی

رتبه ۲۱۶

زبان

سال ۱۴۰۰

نسترن بهرمندی

رتبه ۲۱۹

ریاضی

سال ۱۴۰۰

امیرحسین مددی

رتبه ۲۲۱

ریاضی

سال ۱۴۰۰

امیرعلی فهیمی

رتبه ۲۲۴

هنر

سال ۱۴۰۰

رایان توسلی

رتبه ۲۲۸

هنر

سال ۱۴۰۰

هستی سام

رتبه ۲۳۷

ریاضی

سال ۱۴۰۰

پارمیس وظیفه

رتبه ۲۶۷

زبان

سال ۱۴۰۰

ارشیا پریدری

رتبه ۲۶۹

ریاضی

سال ۱۴۰۰

نیما آقاکوچک

رتبه ۲۷۵

زبان

سال ۱۴۰۰

امیر منظور

رتبه ۲۷۸

زبان

سال ۱۴۰۰

سید محمد نیما امیری

رتبه ۲۷۸

ریاضی

سال ۱۴۰۰

علی لواسانی

رتبه ۲۸۰

ریاضی

سال ۱۴۰۰

محمد امین علی عسگری

رتبه ۲۸۴

تجربی

سال ۱۴۰۰

آرمیتا رسایی

رتبه ۲۸۶

تجربی

سال ۱۴۰۰

امیر مهدی نیکبخت

رتبه ۲۸۸

تجربی

سال ۱۴۰۰

سورنا راس المالی

رتبه ۲۸۹

زبان

سال ۱۴۰۰

غزل بحرینی

رتبه ۲۹۶

تجربی

سال ۱۴۰۰

ماهان بغدادی

رتبه ۲۹۷

هنر

سال ۱۴۰۰

آریا کلانتری

رتبه ۳۰۲

ریاضی

سال ۱۴۰۰

محمد امین مداح

رتبه ۳۱۴

ریاضی

سال ۱۴۰۰

امیرحسین مددی

رتبه ۳۳۹

هنر

سال ۱۴۰۰

نسترن بهرمندی

رتبه ۳۵۸

هنر

سال ۱۴۰۰

امیر پارسا پرتوی فر

رتبه ۳۸۱

تجربی

سال ۱۴۰۰

سید مهدی یارندی

رتبه ۳۸۵

ریاضی

سال ۱۴۰۰

امیرحسین معصوم تبریزی

رتبه ۳۸۵

هنر

سال ۱۴۰۰

فاطمه اصغری

رتبه ۳۸۹

انسانی

سال ۱۴۰۰

امیر منظور

رتبه ۳۹۵

ریاضی

سال ۱۴۰۰

حسین قربانی

رتبه ۴۰۲

ریاضی

سال ۱۴۰۰

امیرحسین تاجر نیا

رتبه ۴۰۵

تجربی

سال ۱۴۰۰

نیکی دیوسالار

رتبه ۴۱۳

زبان

سال ۱۴۰۰

محمدیاسین دانشور

رتبه ۴۱۹

هنر

سال ۱۴۰۰

پرهام مهدوی نیا

رتبه ۴۲۸

ریاضی

سال ۱۴۰۰

یگانه آقاجانی

رتبه ۴۲۸

ریاضی

سال ۱۴۰۰

آریا امیرمعینی

رتبه ۴۳۴

هنر

سال ۱۴۰۰

سورنا راس المالی

رتبه ۴۴۱

تجربی

سال ۱۴۰۰

آروین منفردی

رتبه ۴۵۶

تجربی

سال ۱۴۰۰

سینا فضلعلی

رتبه ۴۵۸

ریاضی

سال ۱۴۰۰

نگین مهاجر

رتبه ۴۶۰

زبان

سال ۱۴۰۰

محمد نخجیری

رتبه ۴۶۶

ریاضی

سال ۱۴۰۰

سید حسین ارفعی

رتبه ۴۷۲

هنر

سال ۱۴۰۰

یاسمین عبد‌المحمدی

رتبه ۴۷۷

ریاضی

سال ۱۴۰۰

سید شایان گرامی

رتبه ۴۷۷

زبان

سال ۱۴۰۰

حسین قربانی

رتبه ۴۸۴

زبان

سال ۱۴۰۰

داریوش نخعی

رتبه ۴۸۷

ریاضی

سال ۱۴۰۰

نسترن چراغعلی

رتبه ۴۹۸

ریاضی

سال ۱۴۰۰

امیرحسین تاجرنیا

رتبه ۵۰۰

هنر

سال ۱۴۰۰

نریمان وطن خواه

رتبه ۵۰۶

ریاضی

سال ۱۴۰۰

سینا میردامادی

رتبه ۵۴۱

هنر

سال ۱۴۰۰

نگار شناور

رتبه ۵۴۶

ریاضی

سال ۱۴۰۰

امیرعباس کردافشاری

رتبه ۵۵۸

هنر

سال ۱۴۰۰

امیرحسین معصوم تبریزی

رتبه ۵۵۹

زبان

سال ۱۴۰۰

امیرعباس کردافشاری

رتبه ۵۷۷

تجربی

سال ۱۴۰۰

احسان بهرمند

رتبه ۵۷۹

ریاضی

سال ۱۴۰۰

امیرمحمد کلانتری

رتبه ۵۸۹

زبان

سال ۱۴۰۰

امیرمهدی خادم شمس

رتبه ۵۹۱

زبان

سال ۱۴۰۰

امیر ثروتی

رتبه ۵۹۷

تجربی

سال ۱۴۰۰

آرش آردم

رتبه ۶۱۰

ریاضی

سال ۱۴۰۰

امین پورحسن

رتبه ۶۱۱

ریاضی

سال ۱۴۰۰

سورنا راس المالی

رتبه ۶۲۶

هنر

سال ۱۴۰۰

آرمین نجفی

رتبه ۶۳۶

تجربی

سال ۱۴۰۰

مارال اسمی خانی

رتبه ۶۵۵

زبان

سال ۱۴۰۰

محمد حسینی

رتبه ۶۵۵

هنر

سال ۱۴۰۰

محمدعرفان نفری

رتبه ۶۶۳

هنر

سال ۱۴۰۰

آریا جهانیان بهنمیری

رتبه ۶۶۳

ریاضی

سال ۱۴۰۰

هلیا خضرائی

رتبه ۶۸۵

هنر

سال ۱۴۰۰

آرتین منفردی

رتبه ۶۹۹

تجربی

سال ۱۴۰۰

نیکان واسعی

رتبه ۷۰۳

هنر

سال ۱۴۰۰

محمدصالح نجاری

رتبه ۷۱۶

هنر

سال ۱۴۰۰

محمدصالح نجاری

رتبه ۷۱۶

زبان

سال ۱۴۰۰

سام اشجاری

رتبه ۷۲۲

زبان

سال ۱۴۰۰

امیرعلی عزیزی

رتبه ۷۲۹

ریاضی

سال ۱۴۰۰

ساینا شکوری

رتبه ۷۳۱

ریاضی

سال ۱۴۰۰

الهه ایمانی

رتبه ۷۳۲

ریاضی

سال ۱۴۰۰

سامان سلطانی

رتبه ۷۳۸

ریاضی

سال ۱۴۰۰

بهداد طباطبائی

رتبه ۷۴۴

ریاضی

سال ۱۴۰۰

نگین عبدی

رتبه ۷۵۴

ریاضی

سال ۱۴۰۰

سام اشجاری

رتبه ۷۶۴

تجربی

سال ۱۴۰۰

میلاد سمیعی

رتبه ۷۶۹

زبان

سال ۱۴۰۰

امیررضا سجادی

رتبه ۷۷۱

ریاضی

سال ۱۴۰۰

رضا دستاران

رتبه ۷۷۹

تجربی

سال ۱۴۰۰

آریا کلانتری

رتبه ۸۰۰

هنر

سال ۱۴۰۰

آریا کلانتری

رتبه ۸۰۰

زبان

سال ۱۴۰۰

امیرعلی فهیمی

رتبه ۸۰۱

ریاضی

سال ۱۴۰۰

سروش قربانی

رتبه ۸۰۲

ریاضی

سال ۱۴۰۰

شایان علمی

رتبه ۸۰۴

ریاضی

سال ۱۴۰۰

سروش جلیلی

رتبه ۸۰۸

تجربی

سال ۱۴۰۰

آنتا صالح‌فرد

رتبه ۸۰۹

هنر

سال ۱۴۰۰

الینا رضائیان

رتبه ۸۱۰

ریاضی

سال ۱۴۰۰

نگین نبوی

رتبه ۸۱۵

ریاضی

سال ۱۴۰۰

مهسا بهبودی

رتبه ۸۱۶

زبان

سال ۱۴۰۰

سنا سانکهن

رتبه ۸۱۸

انسانی

سال ۱۴۰۰

نیوشا مهدویان

رتبه ۸۲۸

زبان

سال ۱۴۰۰

مانی قره گزلی

رتبه ۸۳۴

هنر

سال ۱۴۰۰

امیرعلی بهاری‌نیا

رتبه ۸۴۴

هنر

سال ۱۴۰۰

زهرا طاهری

رتبه ۸۴۶

تجربی

سال ۱۴۰۰

ملیکا جوهرچی

رتبه ۸۴۶

زبان

سال ۱۴۰۰

علی کیوانفر

رتبه ۸۶۶

زبان

سال ۱۴۰۰

باسط عیوضی

رتبه ۸۷۰

ریاضی

سال ۱۴۰۰

فاطمه محمدی رضائی

رتبه ۸۷۹

ریاضی

سال ۱۴۰۰

طه عبدالشاه نژاد

رتبه ۸۸۴

ریاضی

سال ۱۴۰۰

ارشیا مشایخی

رتبه ۹۰۶

ریاضی

سال ۱۴۰۰

جاوید شهدی

رتبه ۹۰۷

تجربی

سال ۱۴۰۰

محمدحسین کاضمی

رتبه ۹۱۰

هنر

سال ۱۴۰۰

سید محمدامین سیدان

رتبه ۹۲۹

هنر

سال ۱۴۰۰

کیارش فرجاد

رتبه ۹۳۶

زبان

سال ۱۴۰۰

هانیه رضایی

رتبه ۹۴۲

تجربی

سال ۱۴۰۰

آتنا اخیانی

رتبه ۹۴۴

ریاضی

سال ۱۴۰۰

غزل عباسی

رتبه ۹۴۷

هنر

سال ۱۴۰۰

محمدعلی فرخی‌پور

رتبه ۹۴۸

تجربی

سال ۱۴۰۰

کیارش لیلی دوست

رتبه ۹۵۳

زبان

سال ۱۴۰۰

محمدحسین کاضمی

رتبه ۹۵۴

ریاضی

سال ۱۴۰۰

نگار شناور

رتبه ۹۵۷

زبان

سال ۱۴۰۰

نیکو عظیم‌زاده

رتبه ۹۵۸

ریاضی

سال ۱۴۰۰

روژان علی اصغرپور

رتبه ۹۶۰

تجربی

سال ۱۴۰۰

حنانه ایمانی

رتبه ۹۶۱

هنر

سال ۱۴۰۰

محمدیاسین دانشور

رتبه ۹۶۹

زبان

سال ۱۴۰۰

امیررضا اسمعیلی

رتبه ۹۷۲

ریاضی

سال ۱۴۰۰

فاطمه شرفی

رتبه ۹۷۲

انسانی

سال ۱۴۰۰

سعید محجوب

رتبه ۹۸۲

زبان

سال ۱۴۰۰

امیرحسین مددی

رتبه ۹۸۲

زبان

سال ۱۴۰۰

پویان حیدرشناس

رتبه ۹۸۵

ریاضی

سال ۱۴۰۰

امیرحسین احمدی

رتبه ۹۸۹

هنر

سال ۱۴۰۰

نیما آهنین جان

رتبه ۹۹۰

ریاضی

سال ۱۴۰۰

عسل جمالیان

رتبه ۹۹۱

انسانی

سال ۱۴۰۰

محمدامیر ده بزرگی

رتبه ۹۹۱

زبان

سال ۱۴۰۰

سید حسین جزایری

رتبه ۹۹۳

ریاضی

سال ۱۴۰۰

امیرحسین سلطانی

رتبه ۹۹۸

ریاضی

سال ۱۴۰۰

محمدجواد برنگی

رتبه ۱۰۱

ریاضی

سال ۱۳۹۹

آریا مسعودی

رتبه ۱۱۴

تجربی

سال ۱۳۹۹

سید محمدحسن نوبختی

رتبه ۱۱۸

ریاضی

سال ۱۳۹۹

مائده علی‌محمدی

رتبه ۱۲۳

ریاضی

سال ۱۳۹۹

مهدی قنبری راشد

رتبه ۱۲۹

ریاضی

سال ۱۳۹۹

سید عرفان مسعودی

رتبه ۱۳۳

ریاضی

سال ۱۳۹۹

امیراردلان صدیه

رتبه ۱۴۹

ریاضی

سال ۱۳۹۹

محمدهادی رحمانی

رتبه ۱۴۹

ریاضی

سال ۱۳۹۹

مهرآفرین کاظمی

رتبه ۱۵۳

ریاضی

سال ۱۳۹۹

محمدرضا خاوری

رتبه ۱۵۵

ریاضی

سال ۱۳۹۹

سینا چاجی

رتبه ۱۷۴

تجربی

سال ۱۳۹۹

علی محمدی زاده

رتبه ۱۷۵

ریاضی

سال ۱۳۹۹

پارسا مریدی

رتبه ۱۹۸

ریاضی

سال ۱۳۹۹

پرهام کریمی

رتبه ۲۰۰

ریاضی

سال ۱۳۹۹

محمدجواد پاکپور

رتبه ۲۰۶

ریاضی

سال ۱۳۹۹

امین رنجبر

رتبه ۲۱۲

تجربی

سال ۱۳۹۹

آران باطنی

رتبه ۲۱۵

ریاضی

سال ۱۳۹۹

رضا سعیدی نیا

رتبه ۲۱۷

تجربی

سال ۱۳۹۹

فاضل

رتبه ۲۲۲

ریاضی

سال ۱۳۹۹

کوروش مقیمی

رتبه ۲۴۴

ریاضی

سال ۱۳۹۹

وحیدرضا سیمین‌پور

رتبه ۲۴۷

ریاضی

سال ۱۳۹۹

شایان خادمی زاده

رتبه ۲۶۶

تجربی

سال ۱۳۹۹

سیاوش انتظاری

رتبه ۲۷۲

ریاضی

سال ۱۳۹۹

شایان آقاامیری فشمی

رتبه ۲۷۵

تجربی

سال ۱۳۹۹

آرمین جدیدی

رتبه ۲۸۲

ریاضی

سال ۱۳۹۹

محمد بخشی زاده

رتبه ۲۹۲

ریاضی

سال ۱۳۹۹

وزیرپناه

رتبه ۲۹۸

ریاضی

سال ۱۳۹۹

هرندی

رتبه ۳۰۵

ریاضی

سال ۱۳۹۹

محمدحسین میرقادری

رتبه ۳۱۳

ریاضی

سال ۱۳۹۹

مهران قلعه‌بانی

رتبه ۳۱۵

ریاضی

سال ۱۳۹۹

مبین حاج جعفری

رتبه ۳۴۹

ریاضی

سال ۱۳۹۹

امیرارسلان ملکوتی‌خواه

رتبه ۳۹۹

ریاضی

سال ۱۳۹۹

محمدرضا عالیشاه

رتبه ۴۲۲

تجربی

سال ۱۳۹۹

حسین زرین

رتبه ۴۲۶

ریاضی

سال ۱۳۹۹

پوریا غفاری

رتبه ۴۳۱

ریاضی

سال ۱۳۹۹

محمدمهدی روستاطسوجی

رتبه ۴۵۷

ریاضی

سال ۱۳۹۹

بهداد مهدوی

رتبه ۴۵۹

ریاضی

سال ۱۳۹۹

غزل لقایی

رتبه ۴۷۲

ریاضی

سال ۱۳۹۹

امیررضا ویشته

رتبه ۴۷۵

ریاضی

سال ۱۳۹۹

اردلان وشاق

رتبه ۴۹۹

ریاضی

سال ۱۳۹۹

عسل تاجگردان

رتبه ۵۰۸

ریاضی

سال ۱۳۹۹

آرزو فرخ‌نژاد

رتبه ۵۰۹

ریاضی

سال ۱۳۹۹

یاسمن سیفی

رتبه ۵۱۰

ریاضی

سال ۱۳۹۹

علی فرشیان

رتبه ۵۱۸

ریاضی

سال ۱۳۹۹

آرش نظری

رتبه ۵۲۲

تجربی

سال ۱۳۹۹

ریحانه سلجوقی

رتبه ۵۲۷

ریاضی

سال ۱۳۹۹

سامیار قاسم جهرودی

رتبه ۵۵۱

ریاضی

سال ۱۳۹۹

مهرداد نصیری

رتبه ۵۸۱

ریاضی

سال ۱۳۹۹

آرش غلامی

رتبه ۵۸۹

ریاضی

سال ۱۳۹۹

نصاری

رتبه ۵۸۹

تجربی

سال ۱۳۹۹

آرین جلالیان

رتبه ۶۰۲

ریاضی

سال ۱۳۹۹

همایون فلاحی

رتبه ۶۲۵

ریاضی

سال ۱۳۹۹

محمدنیا

رتبه ۶۳۲

ریاضی

سال ۱۳۹۹

نگین حقیقی

رتبه ۶۳۹

ریاضی

سال ۱۳۹۹

کاکایی

رتبه ۶۴۸

ریاضی

سال ۱۳۹۹

شهراد محمدزاده

رتبه ۶۵۳

ریاضی

سال ۱۳۹۹

آرمین ابراهیمی صبا

رتبه ۶۶۶

ریاضی

سال ۱۳۹۹

عرفان مومنی

رتبه ۶۷۳

ریاضی

سال ۱۳۹۹

محمدحسین علیپورخنکداری

رتبه ۶۷۷

ریاضی

سال ۱۳۹۹

آرمان محمودی

رتبه ۶۷۹

تجربی

سال ۱۳۹۹

علی نجد شیبانی

رتبه ۶۸۳

تجربی

سال ۱۳۹۹

ارشیا حاتمی

رتبه ۶۹۱

تجربی

سال ۱۳۹۹

رویانیان

رتبه ۷۰۰

تجربی

سال ۱۳۹۹

بهنیا متقیان

رتبه ۷۰۲

تجربی

سال ۱۳۹۹

مریم عرب‌سرخی

رتبه ۷۱۲

ریاضی

سال ۱۳۹۹

بهراد علمی

رتبه ۷۱۵

ریاضی

سال ۱۳۹۹

پارسا مستوفی دربانی

رتبه ۷۲۱

ریاضی

سال ۱۳۹۹

یونس عسکری راد

رتبه ۷۲۹

ریاضی

سال ۱۳۹۹

عرشیا منصوری

رتبه ۷۲۹

تجربی

سال ۱۳۹۹

پناه مهربد

رتبه ۷۶۹

ریاضی

سال ۱۳۹۹

نیکروز خدایار

رتبه ۷۷۰

تجربی

سال ۱۳۹۹

شهناز دهقانی

رتبه ۸۳۴

ریاضی

سال ۱۳۹۹

سپهر مسعودی

رتبه ۸۳۹

ریاضی

سال ۱۳۹۹

مهران فرهادی

رتبه ۸۹۰

ریاضی

سال ۱۳۹۹

پارسا شریف‌زاده

رتبه ۸۹۳

تجربی

سال ۱۳۹۹

امیرحسین رخشانی

رتبه ۹۲۲

ریاضی

سال ۱۳۹۹

کسری ممیز

رتبه ۹۲۵

ریاضی

سال ۱۳۹۹

فاطمه نامداری

رتبه ۹۴۱

ریاضی

سال ۱۳۹۹

آرمان منصوری

رتبه ۹۵۰

تجربی

سال ۱۳۹۹

سهند توسلی حضوری

رتبه ۹۵۱

ریاضی

سال ۱۳۹۹

یلدا قهرمانی

رتبه ۹۶۱

ریاضی

سال ۱۳۹۹

آرمان امیری

رتبه ۹۷۴

ریاضی

سال ۱۳۹۹

آریان افسرده

رتبه ۹۷۵

تجربی

سال ۱۳۹۹

رستگی

رتبه ۹۷۸

ریاضی

سال ۱۳۹۹

محمد موسوی

رتبه ۹۷۸

ریاضی

سال ۱۳۹۹

زینب عقیقی

رتبه ۹۷۹

تجربی

سال ۱۳۹۹

رادمهر جودکی

رتبه ۹۸۷

ریاضی

سال ۱۳۹۹

جوانمرد

دانشگاه تهران

رتبه ۱۱۳ ریاضی

سال ۱۳۹۸

سرمدی

دانشگاه تهران

رتبه ۱۳۵ ریاضی

سال ۱۳۹۸

موسوی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۱۵۸ ریاضی

سال ۱۳۹۸

شاملو

دانشگاه تهران

رتبه ۱۷۲ ریاضی

سال ۱۳۹۸

فرشید نوشی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۱۹۳ ریاضی

سال ۱۳۹۸

امیرمحمد قنواتی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۲۰۲ ریاضی

سال ۱۳۹۸

چاووشیان

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۲۱۲ ریاضی

سال ۱۳۹۸

حداد منفرد

دانشگاه تهران

رتبه ۲۳۷ ریاضی

سال ۱۳۹۸

ایل خانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رتبه ۲۴۲ ریاضی

سال ۱۳۹۸

طریقت

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۲۵۳ ریاضی

سال ۱۳۹۸

حیدری

دانشگاه تهران

رتبه ۲۶۶ ریاضی

سال ۱۳۹۸

احمدزاده پورناکی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۲۸۱ ریاضی

سال ۱۳۹۸

محسنی

دانشگاه تهران

رتبه ۲۹۱ ریاضی

سال ۱۳۹۸

موسویان

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۳۰۲ ریاضی

سال ۱۳۹۸

بیرانوند

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۳۲۴ ریاضی

سال ۱۳۹۸

گرگانی نژاد

دانشگاه تهران

رتبه ۳۲۹ ریاضی

سال ۱۳۹۸

قرشی

دانشگاه تهران

رتبه ۳۴۶ ریاضی

سال ۱۳۹۸

ذوقی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۳۵۸ ریاضی

سال ۱۳۹۸

عبدالحسینی

دانشگاه تهران

رتبه ۳۵۹ ریاضی

سال ۱۳۹۸

فریدنی

دانشگاه تهران

رتبه ۳۶۷ ریاضی

سال ۱۳۹۸

سیف جمالی

دانشگاه تهران

رتبه ۴۰۲ ریاضی

سال ۱۳۹۸

خلجی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۴۰۵ ریاضی

سال ۱۳۹۸

رفیعی اسکوئی

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۴۰۶ ریاضی

سال ۱۳۹۸

جعفری

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۴۲۲ ریاضی

سال ۱۳۹۸

هاشمی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۴۲۸ ریاضی

سال ۱۳۹۸

بمانی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۴۳۱ ریاضی

سال ۱۳۹۸

راد سرشت

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۴۳۲ ریاضی

سال ۱۳۹۸

علی شایان‌پور

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۴۳۷ ریاضی

سال ۱۳۹۸

همتی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

رتبه ۴۴۶ ریاضی

سال ۱۳۹۸

ذوالجلالی

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۴۵۷ ریاضی

سال ۱۳۹۸

امیرمهدی تاجیکی

دانشگاه تهران

رتبه ۴۶۲ ریاضی

سال ۱۳۹۸

مجتبی

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۴۶۴ ریاضی

سال ۱۳۹۸

گرشاسبی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

رتبه ۴۷۴ ریاضی

سال ۱۳۹۸

مسلمانی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۴۸۸ ریاضی

سال ۱۳۹۸

میرزائی

دانشگاه تهران

رتبه ۴۹۰ ریاضی

سال ۱۳۹۸

غنی زاده

دانشگاه تهران

رتبه ۵۱۰ ریاضی

سال ۱۳۹۸

رامپور

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

رتبه ۵۲۲ ریاضی

سال ۱۳۹۸

امیررضا اسدی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

رتبه ۵۲۶ ریاضی

سال ۱۳۹۸

پوریازمان وزیری

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۵۴۱ ریاضی

سال ۱۳۹۸

ادهم

دانشگاه تهران

رتبه ۵۴۵ ریاضی

سال ۱۳۹۸

مصیبی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۵۵۴ ریاضی

سال ۱۳۹۸

پارسا پیله‌ور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رتبه ۵۵۸ ریاضی

سال ۱۳۹۸

شروین جراحی

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۵۵۸ ریاضی

سال ۱۳۹۸

قربانی

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۵۸۷ ریاضی

سال ۱۳۹۸

جهانگیری

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۶۰۰ ریاضی

سال ۱۳۹۸

مجیرمیری

دانشگاه تهران

رتبه ۶۰۴ ریاضی

سال ۱۳۹۸

اسکندری

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۶۱۶ ریاضی

سال ۱۳۹۸

غلامرضایی

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۶۴۷ ریاضی

سال ۱۳۹۸

فرید سیاهکلی

دانشگاه صنعتی اصفهان

رتبه ۶۶۴ ریاضی

سال ۱۳۹۸

انیسی

دانشگاه تهران

رتبه ۶۶۷ ریاضی

سال ۱۳۹۸

اسدپور

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۶۹۹ ریاضی

سال ۱۳۹۸

افسرده

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۷۱۳ ریاضی

سال ۱۳۹۸

شمس

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۷۲۵ ریاضی

سال ۱۳۹۸

کیهانی

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۷۲۸ ریاضی

سال ۱۳۹۸

ایزدی

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۷۳۵ ریاضی

سال ۱۳۹۸

همتی

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۷۴۳ ریاضی

سال ۱۳۹۸

صحاف نظری

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

رتبه ۷۶۳ ریاضی

سال ۱۳۹۸

زهره وند

دانشگاه تهران

رتبه ۷۷۰ ریاضی

سال ۱۳۹۸

خلیلی

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۷۷۴ ریاضی

سال ۱۳۹۸

عرفان رهبری

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۸۲۲ ریاضی

سال ۱۳۹۸

سید دارابی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۸۵۵ ریاضی

سال ۱۳۹۸

فرخ نژاد

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۸۵۶ ریاضی

سال ۱۳۹۸

منصور دهقان

دانشگاه تهران

رتبه ۸۶۰ ریاضی

سال ۱۳۹۸

رحیمیان

دانشگاه تهران

رتبه ۸۷۴ ریاضی

سال ۱۳۹۸

فرامرزی

دانشگاه تهران

رتبه ۸۷۷ ریاضی

سال ۱۳۹۸

کامیار حیدرفرد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رتبه ۸۷۷ ریاضی

سال ۱۳۹۸

طاهری

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۹۰۰ ریاضی

سال ۱۳۹۸

امیررضا قنواتی

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۹۱۴ ریاضی

سال ۱۳۹۸

سید علیرضا محتشمی

دانشگاه تهران

رتبه ۹۵۲ ریاضی

سال ۱۳۹۸

کیانی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۹۵۵ ریاضی

سال ۱۳۹۸

نوری

دانشگاه تهران

رتبه ۹۶۰ ریاضی

سال ۱۳۹۸

علی اصغر کنعانی کاشانی

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۹۶۰ ریاضی

سال ۱۳۹۸

عطایی

دانشگاه تهران

رتبه ۹۶۱ ریاضی

سال ۱۳۹۸

توکلی

دانشگاه تهران

رتبه ۹۶۴ ریاضی

سال ۱۳۹۸

اختیاری بیدهندی

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۹۹۳ ریاضی

سال ۱۳۹۸

قانع پسند

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۹۹۸ ریاضی

سال ۱۳۹۸

کلایی

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۱۳۳ تجربی

سال ۱۳۹۸

ملکی

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۱۴۷ تجربی

سال ۱۳۹۸

اسفندی

دانشگاه ایران

رتبه ۱۷۹ تجربی

سال ۱۳۹۸

مشایخی

دانشگاه قزوین

رتبه ۳۴۴ تجربی

سال ۱۳۹۸

تاجران

دانشگاه اصفهان

رتبه ۳۴۷ تجربی

سال ۱۳۹۸

ایزدی

دانشگاه اصفهان

رتبه ۳۸۷ تجربی

سال ۱۳۹۸

زارعی

دانشگاه شاهد

رتبه ۳۸۹ تجربی

سال ۱۳۹۸

رضوانیان

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۳۹۶ تجربی

سال ۱۳۹۸

تبریزی

دانشگاه تهران

رتبه ۴۶۱ تجربی

سال ۱۳۹۸

اردویی

دانشگاه اصفهان

رتبه ۵۳۶ تجربی

سال ۱۳۹۸

خوش اخلاق

دانشگاه البرز

رتبه ۶۲۲ تجربی

سال ۱۳۹۸

لباف

دانشگاه البرز

رتبه ۶۲۷ تجربی

سال ۱۳۹۸

بهمنی

دانشگاه گیلان

رتبه ۶۴۷ تجربی

سال ۱۳۹۸

علیزاده همتی

دانشگاه البرز

رتبه ۶۶۷ تجربی

سال ۱۳۹۸

خردمند

دانشگاه البرز

رتبه ۶۷۹ تجربی

سال ۱۳۹۸

محمدی

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۶۹۴ تجربی

سال ۱۳۹۸

محمدحسین دهقانی ابیانه

دانشگاه گیلان

رتبه ۶۹۶ تجربی

سال ۱۳۹۸

ایران نژاد

دانشگاه البرز

رتبه ۶۹۸ تجربی

سال ۱۳۹۸

پورافخمی

دانشگاه البرز

رتبه ۹۸۰ تجربی

سال ۱۳۹۸

فولاد

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۸۳۵ تجربی

سال ۱۳۹۸

بابایی

دانشگاه قزوین

رتبه ۸۷۳ تجربی

سال ۱۳۹۸

زهرا استاد محمدی

دانشگاه تهران

رتبه ۵۴۸ ریاضی

سال ۱۳۹۸

هانیه آتش پنجه

دانشگاه تهران

رتبه ۹۱۱ ریاضی

سال ۱۳۹۸

مبینا سرداری پور

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۱۸۹ تجربی

سال ۱۳۹۸

ستایش سواری

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۴۴۵ تجربی

سال ۱۳۹۸

فاطمه پژمان

دانشگاه تهران

رتبه ۸۹۶ تجربی

سال ۱۳۹۸

مازیار دادور

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۱۰۱ ریاضی

سال ۱۳۹۷

سجاد سلطانی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۱۱۱ ریاضی

سال ۱۳۹۷

محمد مهدی محبتی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۱۲۳ ریاضی

سال ۱۳۹۷

کیان فنی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۱۳۶ ریاضی

سال ۱۳۹۷

رامتین حیدری

دانشگاه تهران

رتبه ۱۵۱ ریاضی

سال ۱۳۹۷

محمد محمدی

دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

رتبه ۱۵۶ علوم تجربی

سال ۱۳۹۷

محمدعرفان شیخ محمدی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۱۵۸ ریاضی

سال ۱۳۹۷

حسن اسدی فر

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۱۸۱ ریاضی

سال ۱۳۹۷

سیدعلیرضا میریزدی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۱۹۴ ریاضی

سال ۱۳۹۷

امیرمحمد علی محمدی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۱۹۷ علوم تجربی

سال ۱۳۹۷

محمدصدرا خزاعلی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۲۰۱ ریاضی

سال ۱۳۹۷

محمد شفاقی

دانشگاه اصفهان

رتبه ۲۲۰ ریاضی

سال ۱۳۹۷

محمد حسین پور

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۲۴۵ ریاضی

سال ۱۳۹۷

زهرا عرب زاده

دانشگاه شاهد

رتبه ۲۵۳ ریاضی

سال ۱۳۹۷

کیان هدایت

دانشگاه مازندران

رتبه ۲۵۵ ریاضی

سال ۱۳۹۷

محمد مهدی رحیمی

دانشگاه تهران

رتبه ۲۵۹ ریاضی

سال ۱۳۹۷

فراز براتی

دانشگاه تهران

رتبه ۲۷۱ ریاضی

سال ۱۳۹۷

امید امام قلی وند

دانشگاه تهران

رتبه ۲۷۴ ریاضی

سال ۱۳۹۷

نعمتی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۲۸۲ ریاضی

سال ۱۳۹۷

امیررضا غضنفری

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۲۹۶ ریاضی

سال ۱۳۹۷

حسن نوبختی

دانشگاه تهران

رتبه ۳۰۱ ریاضی

سال ۱۳۹۷

محمدعرفان شیخ محمدی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۳۱۳ ریاضی

سال ۱۳۹۷

متقی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۳۳۶ ریاضی

سال ۱۳۹۷

سعید غفاری

دانشگاه رفسنجان

رتبه ۳۵۲ ریاضی

سال ۱۳۹۷

محمد خدام

دانشگاه بهشتی

رتبه ۳۸۱ ریاضی

سال ۱۳۹۷

دهقانی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۳۸۳ ریاضی

سال ۱۳۹۷

کوروش جعفری

دانشگاه تهران

رتبه ۴۰۱ ریاضی

سال ۱۳۹۷

سروش کبیری

دانشگاه تهران

رتبه ۴۱۳ ریاضی

سال ۱۳۹۷

محمد شریف دینی

دانشگاه سمنان

رتبه ۴۱۵ ریاضی

سال ۱۳۹۷

سینا اسکندری

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۴۱۸ ریاضی

سال ۱۳۹۷

شایان طاهری جم

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۴۲۸ ریاضی

سال ۱۳۹۷

یاشار نصرالله پور

دانشگاه ایلام

رتبه ۴۳۹ ریاضی

سال ۱۳۹۷

علی رحمانی قهرودی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۴۵۶ ریاضی

سال ۱۳۹۷

میلاد مرادی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۴۷۷ ریاضی

سال ۱۳۹۷

شایان بهلول

دانشگاه تهران

رتبه ۴۹۴ ریاضی

سال ۱۳۹۷

محمدامین اسلامی پناه

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۵۰۴ ریاضی

سال ۱۳۹۷

علیرضا جورابچی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۵۰۲ ریاضی

سال ۱۳۹۷

سعید صدرائی

دانشگاه تهران

رتبه ۵۰۸ ریاضی

سال ۱۳۹۷

محمدحسین کریمیان

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۵۴۸ ریاضی

سال ۱۳۹۷

امین حاج جعفری

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۵۷۵ ریاضی

سال ۱۳۹۷

امیرحسین محمدی زند

دانشگاه تهران

رتبه ۵۷۸ ریاضی

سال ۱۳۹۷

وکیل طباطبایی

دانشگاه قزوین

رتبه ۵۸۷ ریاضی

سال ۱۳۹۷

محمد یاشار محمدی

دانشگاه خوارزمی تهران

رتبه ۵۹۷ ریاضی

سال ۱۳۹۷

محمدامین اسلامی پناه

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۶۱۸ ریاضی

سال ۱۳۹۷

روژان ابوالحسنی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۶۲۲ ریاضی

سال ۱۳۹۷

رمینا بهگام

دانشگاه شیراز

رتبه ۶۴۹ ریاضی

سال ۱۳۹۷

مهرشاد صبوری

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۶۵۱ ریاضی

سال ۱۳۹۷

سینا غلامی

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۶۶۳ ریاضی

سال ۱۳۹۷

امیر حلاجی بیدگلی

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۶۶۴ ریاضی

سال ۱۳۹۷

نگین حاجی سبحانی

رتبه ۶۹۴ ریاضی

سال ۱۳۹۷

آرمان حسین مردی

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۶۹۵ ریاضی

سال ۱۳۹۷

زارع

دانشگاه سمنان

رتبه ۷۰۲ ریاضی

سال ۱۳۹۷

امیرحسین حبیبی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۷۰۵ ریاضی

سال ۱۳۹۷

امیرعلی ماهوتچیان اصل

دانشگاه تهران

رتبه ۷۰۶ ریاضی

سال ۱۳۹۷

آریان امیر آفتابی

دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

رتبه ۷۱۷ تجربی

سال ۱۳۹۷

محمدی

دانشگاه گیلان

رتبه ۷۱۹ ریاضی

سال ۱۳۹۷

مهدی سلیمانی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

رتبه ۷۲۱ ریاضی

سال ۱۳۹۷

شایان ثابتی

دانشگاه تهران

رتبه ۷۲۳ ریاضی

سال ۱۳۹۷

سید شایان شجاعی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۷۲۶ ریاضی

سال ۱۳۹۷

محراب میرزایی نسب

دانشگاه تهران

رتبه ۷۳۲ ریاضی

سال ۱۳۹۷

رحمانی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۷۴۳ ریاضی

سال ۱۳۹۷

ارشیا شمس اشکذری

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۷۴۷ ریاضی

سال ۱۳۹۷

علی فتحی زادان

دانشگاه مازندران

رتبه ۷۴۸ تجربی

سال ۱۳۹۷

نمیریان

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۷۴۸ ریاضی

سال ۱۳۹۷

پناهی

دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه ۷۵۷ ریاضی

سال ۱۳۹۷

پوریا فتحعلی پور

دانشگاه تهران

رتبه ۷۶۳ ریاضی

سال ۱۳۹۷

علی فاضل نجف آبادی

دانشگاه گیلان

رتبه ۷۶۳ تجربی

سال ۱۳۹۷

آریانا سبحانی

رتبه ۷۷۰ ریاضی

سال ۱۳۹۷

رسا بختیاری

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۸۱۳ ریاضی

سال ۱۳۹۷

کامران سیفی لاله

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۸۱۶ ریاضی

سال ۱۳۹۷

علی خدارحمی

دانشگاه رشت

رتبه ۸۳۷ تجربی

سال ۱۳۹۷

امیرحسین احمدی

دانشگاه خوارزمی

رتبه ۸۵۹ ریاضی

سال ۱۳۹۷

سارا سادات حسینی

دانشگاه الزهرا

رتبه ۸۵۹ ریاضی

سال ۱۳۹۷

امیررضا صیامی

دانشگاه تهران

رتبه ۸۶۰ ریاضی

سال ۱۳۹۷

علیرضا حاجی عباس شیرازی

دانشگاه علوم پزشکی

رتبه ۸۷۱ تجربی

سال ۱۳۹۷

علیرضا آخوندی

دانشگاه امیرکبیر

رتبه ۸۷۸ ریاضی

سال ۱۳۹۷

سید علیرضا یعقوبی

دانشگاه شهید بهشتی

رتبه ۸۸۶ ریاضی

سال ۱۳۹۷

صفایی

دانشگاه خواجه نصیر

رتبه ۸۹۸ ریاضی

سال ۱۳۹۷

علی سپاس

دانشگاه علم و صنعت

رتبه ۹۱۷ تجربی

سال ۱۳۹۷

الله وردی

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۹۳۰ ریاضی

سال ۱۳۹۷

طناز اسفندیار

رتبه ۹۳۷ ریاضی

سال ۱۳۹۷

زین الدین نظارت

دانشگاه گرگان

رتبه ۹۴۶ ریاضی

سال ۱۳۹۷

اشکان پژوهان دوست

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۹۵۲ ریاضی

سال ۱۳۹۷

علیرضا غضیان پور

دانشگاه تهران

رتبه ۹۷۷ ریاضی

سال ۱۳۹۷

مهدی هاشمی

دانشگاه علم و فرهنگ

رتبه ۹۸۶ ریاضی

سال ۱۳۹۷

امیرحسین زعیمی

دانشگاه تهران

رتبه ۹۹۱ ریاضی

سال ۱۳۹۷